Stichting Modelo62

Stichting Ensemble Modelo62

  • RSIN nummer: 819544280
  • KvK nummer: 27320437
  • BTW nummer: NL819544280B01
  • Biancaland 109, 2591 DA ‘s-Gravenhage
  • Bank Account: NL09 ABNA 0525300309

Doelstelling Ensemble Modelo62
1. De stichting heeft ten doel het publiek kennis te laten nemen van hedendaagse kunst in al haar verschijningsvormen, doch met name gericht op muziek en andere kunstvormen die in ‘s-Gravenhage en omstreken niet voldoende aan bod komen, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting dient het algemeen belang.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren en doen organiseren van muziekvoorstellingen, het produceren van muziekopnamen en andere activiteiten op het gebied van hedendaagse kunst.

Beleidsplan

Jaarverslag – Jaarrekening 2022

Bestuursleden en statutaire functie:

Voorzitter: dhr. Peter Stewart Adriaansz
Secretaris/ penningmeester: dhr. Jose Garcia Rodriquez
Bestuurslid: mevr. Laura Renée Carmichael

Beloningsbeleid volgens de statuten:

‘de leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk’

De medewerkers, musici en makers die op ZZP-basis werken voor Stichting Ensemble Modelo62 worden eerlijk beloond volgens de NAPK CAO Muziekensembles.